കാശ്മീരിൽ വന്നിറങ്ങിയ ഉടനെ പണി കിട്ടി 😂 ഷിക്കാരയും ഹൗസ് ബോട്ടും കണ്ടു ഹോട്ടലിലേക്ക് 🚗In this video we are showing our journey from Srinagar Airport to our Hotel Grand Mamta Srinagar in Kashmir. On the way we got tried to be cheated by someone. However we managed to get out of it without much hassle. In this video we are also showing a small Shikara Ride in Dal Lake and the inside view of House Boat in Kashmir along the banks of Dal Lake.

TRAVEL TECHIES KASHMIR TRIP VIDEOS PLAYLIST – https://www.youtube.com/watch?v=YhPiq85qiIc&list=PLEx12u0BpT4sfuPrLzXvDMdZX4Dwukc5U

വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ട്രാവൽ ടെക്കീസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കല്ലേ …

Hope you liked the video കാശ്മീരിൽ വന്നിറങ്ങിയ ഉടനെ പണി കിട്ടി 😂 ഷിക്കാരയും ഹൗസ് ബോട്ടും കണ്ടു ഹോട്ടലിലേക്ക് 🚗 by Travel Techies. Please subscribe to our channel and click the bell button for more videos. Please share the video with your friends.

Contents of Video
===============
00:00 Intro to Kashmir Shikara Ride in Dal Lake and House Boat
00:22 Travelling to Dal Lake Srinagar Kashmir
03:52 Shikara Boat Ride to House Boat
05:00 House Boat Dal Lake Kashmir
07:53 About a Bad Experience in kashmir
15:12 The Grand Mamta Hotel Srinagar Review

My Vlogging Kit
=============
Gopro Hero 9 Black https://amzn.to/38T0rHx
Gopro Hero 8 Black https://amzn.to/32QmFGg
Canon M50 https://amzn.to/32VNrx4
Rode Wireless Go https://amzn.to/2Kj4NNX
Iphone 11 https://amzn.to/36KA5oz
Iphone 12 https://amzn.to/3ot8Ru5

About Us :

Travel Techies is a Malayalam Channel and we would like to influence people to travel. We also share information on the latest trends in Travel, Lifestyle, Food and Technology.
Travel Techies posts Malayalam videos mainly consisting of Malayalam Travel Vlogs, Malayalam Travel Videos, Malayalam Cooking Videos, Malayalam Tech Videos and Malayalam Lifestyle Videos.

This channel is started with a motive to share real information on Travel, Food, Lifestyle and Technology to its viewers and to promote and influence our dear viewers!

We, Amala Gopan and Vishakh Babu, started this channel in September 2019 due to our combined passion for the topics that this channel focuses on!

Do join us in this journey !
Please do subscribe to us and click the bell icon and keep supporting us as always!

thetraveltechies.com | Travel Techies | Malayalam Vlog | Malayalam Videos | Malayalam Travel Videos | Malayalam Tech Videos | Malayalam Food Videos

Please do support us:
Youtube : https://www.youtube.com/traveltechies
Facebook : https://facebook.com/thetraveltechies
Instagram : https://www.instagram.com/travel_techies
Website : https://www.thetraveltechies.com

#traveltechies #malayalamvlog #malayalamvlogger #malayalamtravelvideos #malayalamtravelvlog #travel #dallake #kashmir #grandmamtakashmir #dallakehouseboat #houseboat #shikara #srinagar #kashmir #kashmirtrip #kashmirmalayalam #jammuandkashmir #wanderlust #couplevlog #malayalamcouplevlog #india #dekhoapnadesh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

50  +    =  55