மாமா வீட்லிருந்து வந்த எதிர்பாராத அழைப்பு || Festival + Entertainment Vlog || Amma Kai Pakkuvamமாமா வீட்லிருந்து வந்த எதிர்பாராத அழைப்பு || Festival + Entertainment Vlog @Amma Kai Pakkuvam

Dear Amma Kai Pakkuvam Family😍

Join this channel to get access to perks:
https://www.youtube.com/channel/UCzmkF5d5Gp1wEVdhp-5Ikng/join

#ammaKaiPakkuvam #festivalVlog #familyFunction #dayInMyLife

amma kai pakkuvam, amma kai pakkuvam samayal, amma kai pakkuvam vlog, day in my life, diml, daily routine, kari virunthu, family function, கறி விருந்து, temple festival, festival vlog

JOIN US ON @INSTAGRAM 👇👇👇
BHUVAN ►https://www.instagram.com/bhuvanvlogs/
DEEPAN ► https://instagram.com/deepaneshwaran/
AMMA OFFICIAL ►https://www.instagram.com/ammakaipakkuvam
📕 Facebook: https://www.facebook.com/ammakaipakkuvam/

——————————————————————————————————
Business contact :
[email protected]
——————————————————————————————————
*******************************************************************
Subscribe to Tiny Cook @Tiny Cook
https://www.youtube.com/c/TinyCook
********************************************************************

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  84  =  91